• Welkom

    Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk. U vindt hier informatie over onze gemeente, wat ons geloof inhoudt en over de verschillende activiteiten.

    Lees Meer »

NIEUW: De KERKGELD APP

Collecteren tijdens de Coronacrisis

Nu we op zondag als gemeente niet meer met z’n allen samen kunnen komen door het coronavirus, is collecteren een extra uitdaging. Graag brengen we de Kerkgeld app onder uw aandacht als nieuwe mogelijkheid. U kunt daarmee heel eenvoudig  een bijdrage geven aan de drie collectes van gemeente, diaconie en onderhoud gebouwen.
Ook de ‘zendingsbus bij de uitgang’ is niet vergeten. U kunt ook nog steeds de digitale collectezak hier op de website gebruiken.
Meer informatie over hoe u de kerkgeld-app kunt gaan gebruiken, vindt u in de volgende link:

Introductie kerkgeld-app Appostel

MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS – 10 oktober 2020

Gemeente, met dit nieuwsbericht willen we u informeren over de veranderingen die ons de komende tijd te wachten staan. Zoals aangekondigd in de kerkbode zal de manier waarop u uitgenodigd wordt voor de eredienst binnenkort veranderen. De digitale collecte is inmiddels al veranderd. Wellicht vraagt u zich af waarom deze veranderingen nodig zijn. Aan het begin van de Coronacrisis zijn we gebruik gaan maken van de digitale collecte en zijn er organisatorische afspraken gemaakt om het gemeente-zijn gestalte te geven onder de maatregelen die toen genomen zijn. Niemand wist op dat moment hoe lang dit alles zou gaan duren. We zijn nu inmiddels ruim een half jaar verder, de digitale collecte zoals we die kenden houdt op te bestaan, en wordt vervangen door een verbeterde versie. Organisatorische afspraken voldoen niet meer onder de steeds wijzigende maatregelen. Daar komt nog bij dat het aantal besmettingen dusdanig toeneemt dat maatregelen opnieuw aangescherpt worden. Op dit moment zitten we dus op een kantelpunt waarop we tot een systeem moeten komen dat voldoet aan de eisen van dit moment en de komende tijd. Hieronder vindt u eerst een overzicht van de punten die in deze nieuwsbrief behandeld zullen worden, waarna de punten verder uitgewerkt worden.

1. Aanmelden en uitnodigen voor de zondagse eredienst
2. Aantallen en maatregelen rond de eredienst
3. Digitale collecte vernieuwd
4. Doordeweekse activiteiten in ’t Venster
5. Tot slot

1. Aanmelden en uitnodigen voor de zondagse eredienst
Tot nu toe hebben we de gemeente per wijk uitgenodigd voor de erediensten. Op zondag 11 oktober zullen we voor het laatst gebruik maken van dit systeem. Het nadeel van dit systeem is dat het niet voorziet in een eenvoudige manier om plaatsen te kunnen doorgeven, waardoor er tijdens de diensten plaatsen onbenut blijven. Er is daarom door de kerkenraad gekeken naar een alternatief waarbij beschikbare plaatsen kunnen worden doorgegeven aan personen die de dienst wel kunnen bijwonen. Om die reden is besloten om D.V. met ingang van zondag 18 oktober de vaste indeling van vier wijken los te laten en over te stappen naar het platform Kerktijd.nl, waarbij de hele gemeente op basis van roulatie wordt uitgenodigd. Het rooster in de kerkbode komt dus met ingang van 18 oktober te vervallen.

1.1 Registreren
Om in aanmerking te komen voor een uitnodiging is het noodzakelijk dat elke pastorale eenheid (elk huishouden) zich met één e-mailadres registreert op het platform Kerktijd.nl. Het is goed om dit zo spoedig mogelijk te doen, u gaat meedraaien in het systeem vanaf het moment dat u zich geregistreerd hebt. Registreren kan door te klikken op de volgende link: ‘Registreren voor Kerktijd’
Bij het registreren geeft u naast uw naam en mailadres ook het aantal personen voor uw pastorale eenheid op waarmee u de diensten wilt bezoeken.
Wanneer u niet over e-mail of internet beschikt en u de diensten wel wilt bezoeken, dan kunt u contact opnemen met dhr. P. Speksnijder, tel.nr.: 0180-663261.

1.2 Uitnodiging
Geregistreerde gebruikers ontvangen een uitnodiging per e-mail wanneer zij een dienst kunnen bijwonen. In de e-mail staat de datum en het tijdstip van de dienst vermeld waarvoor u bent uitgenodigd. Deze uitnodiging kunt u – binnen 48 uur! – accepteren door aan te geven: ‘ik kom wel’ of weigeren door aan te geven: ‘ik kom niet’.
Als u aangeeft dat u wel komt kunt u ook nog het aantal personen opgeven. In het geval dat na 48 uur nog geen reactie is gegeven vervalt de mogelijkheid en stuurt het systeem direct de volgende pastorale eenheid een uitnodiging. Het is mogelijk dat de e-mail in uw spamfilter belandt; controleert u daarom ook uw spamfilter. Door het e-mailadres waarmee de uitnodigingen worden verstuurd (app@kerktijd.nl) toe te voegen aan uw contacten kunt u dit waarschijnlijk voorkomen.

1.3 Afmelden bij ziekte e.d.
Als u zich heeft aangemeld voor een dienst, maar u kunt als gevolg van verkoudheid e.d. toch niet naar de dienst komen, meldt u zich dan telefonisch of per e-mail alsnog even af. Als u zich na het accepteren van een uitnodiging namelijk niet afmeldt, gaat het systeem er van uit dat u wel geweest bent. Als u zich bij ons nog afmeld kan dat handmatig nog worden aangepast. En mogelijk kan er nog iemand anders in uw plaats worden uitgenodigd. Afmelden kan via kerktijdencoordinator@hervormdlekkerkerk.nl

1.4 De praktijk
Het gebruik van Kerktijd.nl zal hopelijk leiden tot een beter gevulde kerkzaal. Daarmee is het mogelijk ook zo dat u de diensten vaker kunt bezoeken. Het zal even wennen zijn, en wat opstartproblemen kunnen wij niet uitsluiten. Wat dat betreft vragen wij ook uw geduld om even aan de nieuwe wijze te wennen. Op de website van Kerktijd.nl staan overigens een paar video’s met uitleg over de werking van het systeem, mocht u daar meer over willen weten.

2. Aantallen en maatregelen rond de eredienst
Met ingang van zondag 18 oktober treedt het nieuwe systeem van aanmelden en uitgenodigd worden in werking. Het aantal kerkgangers dat wordt uitgenodigd bedraagt dan waarschijnlijk 30 personen per dienst. We hopen dat het aantal spoedig weer omhoog kan, we houden u op de hoogte. Het zingen op de eerste rij blijft gehandhaafd. We vragen de gemeente thuis voluit mee te zingen.

3. Digitale collecte vernieuwd
Sinds vandaag is de digitale collecte via samengoeddoen.nl vervangen door een nieuwe, verbeterde versie, zoals in de kerkbode van oktober (p20) reeds is beschreven. Het is nu mogelijk via de collectezak op de website uw bijdrage over te maken voor gemeente, diaconie en onderhoud gebouwen. Het kan nog steeds in één bedrag, maar nu maakt u zelf de keuze hoeveel u per collectedoel wilt geven. Het handigste is als u een account aanmaakt onder Mijn account. U kunt dan een tegoed aanmaken voor een maand of kwartaal, of wat u maar wilt, alsof u collectebonnen koopt. Vervolgens kunt u iedere zondag van dit tegoed af laten schrijven, net alsof u collectebonnen in de collectezak stopt, maar u bepaalt nu zelf het bedrag per gezin en bent niet meer afhankelijk van de waarde van de collectebonnen. De betaling gebeurt weer via iDeal. Iedere iDeal transactie kost de kerk € 0,36. Via de bank ontvangen we als kerk de eerste 2500 transacties gratis. Daar zijn we als gemeente in 3 maanden doorheen, behalve als u via tegoeden werkt. Dan lukt het waarschijnlijk om het gehele jaar zonder transactiekosten te werken.

Wat u misschien nog gemakkelijker vindt is dat u op uw telefoon de kerkgeldapp (Appostel) kunt installeren. Hoe dit moet kunt u ook op de website vinden (www.hervormdlekkerkerk.nl). U kunt dan via uw telefoon een tegoed aanmaken en daarvan de collecten af laten schrijven. Met deze Appostel app zijn in de toekomst nog meer mogelijkheden in te stellen. Voor nu is het in de app en via de website ook al mogelijk om een gift te geven voor de zendingsbusjes bij de uitgang van ’t Venster. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jan de Witte.

4. Doordeweekse activiteiten in ’t Venster
Alle doordeweekse activiteiten kunnen doorgang vinden volgens het protocol dat omschreven is in het gebruiksplan. Iedere club, kring of vereniging dient zelf een inschatting te maken of zij op verantwoorde wijze hun activiteiten kunnen houden. We willen er met klem op wijzen dat alle activiteiten dienen plaats te vinden in de aangewezen ruimte, dat de centrale hal niet kan worden gebruikt voor pauze of koffiedrinken en dat er door volwassenen niet gezongen kan worden. U kunt wel, met inachtneming van de 1,5 meterregel, uw koffie of thee halen bij de balie en die vervolgens meenemen naar de ruimte waar u moet zijn. Op de toegangsdeuren naar elke ruimte zal worden aangegeven wat het maximaal toelaatbaar aantal personen in betreffende ruimte bedraagt.

5. Tot slot
Een veelomvattende en wellicht ingewikkelde nieuwsbrief deze keer! We willen u vragen deze niet naast u neer te leggen, maar er even voor te gaan zitten en u te registreren en een account aan te maken voor de digitale collecte. Vraag hulp als u er zelf niet uitkomt. Er zijn al veel kerkelijke gemeenten die met deze systemen werken, het blijkt in de praktijk snel te wennen.

Gemeente-zijn is uiteraard meer dan organisatie en financiën. Velen missen de samenkomsten en de ontmoetingen. Wellicht bent u in geen maanden in ’t Venster geweest. Misschien vindt u de omstandigheden verwarrend en bedreigend. We mogen echter in alles vertrouwen op onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Laten we onder alle omstandigheden naar elkaar blijven omzien. Voor de één zal dat zijn tijdens de diensten of op andere momenten in ’t Venster, voor de ander zal dat voorlopig nog telefonisch zijn. We willen u van harte uitnodigen van de mogelijkheden gebruik te maken en trouw te zijn aan God de Vader en naar elkaar.

We wensen u daarbij van harte Gods zegen.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.