• Welkom

    Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk. U vindt hier informatie over onze gemeente, wat ons geloof inhoudt en over de verschillende activiteiten.

    Lees Meer »

MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS – 4 september 2021

Heilig Avondmaal

Gemeente, op D.V. zondag 12 september hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. Nu in onze samenleving steeds meer versoepelingen doorgevoerd worden, willen we van de gelegenheid gebruik maken om ook rond de viering van het Heilig Avondmaal meer mogelijk te maken.

  • Het Avondmaal zal bediend worden tijdens twee diensten, de ochtend- en avonddienst. ’s Avonds zal er na het afsluiten van het Avondmaal dankzegging en nabetrachting plaatsvinden. Brood en wijn zullen rondgedeeld worden door de tafelhulpen.
  • Het systeem waarbij er groepjes van 3 stoelen staan, met een genummerde stoel voor elke tafelgang, wordt losgelaten. Wel zal er een extra lange tafel klaarstaan met gepaste afstand tussen de stoelen.
  • Tijdens de diensten en de viering zal er normaal gezongen kunnen worden.
  • We willen de gehele gemeente de gelegenheid geven de Avondmaalsdiensten te bezoeken. De gemeente wordt per wijk uitgenodigd. Voor de ochtenddienst wijk 1 en 3, en voor de avond- dienst wijk 2 en 4. We willen u vragen u aan de wijkindeling te houden zoals u die in de jaargids kunt vinden. We kunnen ons echter voorstellen dat er door bepaalde omstandigheden behoefte is om van de wijkindeling af te wijken. In dat geval kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.
  • De gemeenteavond rondom het Heilig Avondmaal staat gepland voor donderdag 9 september. U bent van harte welkom in het Venster om 20.00 uur. Het moment van bezinning zal ook worden uitgezonden via internet en kerktelefoon.

Opnieuw mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Weer mogen we uitzien naar een bediening waar God met Zijn Woord, Geest en in het sacrament aanwezig wil zijn. Laten we ons voor Zijn Aangezicht verootmoedigen, en met dankbaarheid en blijdschap in Zijn nabijheid verkeren. We wensen u een gezegende Avondmaalszondag.

Activiteiten in ‘t Venster

Het verheugt ons dat D.V. in september het club- en verenigingsseizoen weer van start kan gaan. Voor het jeugdwerk staat de startmiddag gepland voor zaterdag 18 september, zie voor meer info de startkrant. De roosters voor de activiteiten in het Venster zijn zo opgesteld dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de beschikbare ruimten. Het gebruiksplan blijft voorlopig van kracht. Belangrijk daarbij is dat we ons allemaal aan de regels en aanvangstijden houden, zodat afzonderlijke groepen elkaar niet in de hal van ’t Venster kruisen. Om die reden kan de hal niet worden gebruikt voor het drinken van koffie en het houden van pauze. We hopen op vele gezegende ontmoetingen en roepen de hele gemeente op om gebruik te maken van de mogelijkheden.

Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

NIEUW: De KERKGELD APP

Collecteren tijdens de Coronacrisis

Nu we op zondag als gemeente niet meer met z’n allen samen kunnen komen door het coronavirus, is collecteren een extra uitdaging. Graag brengen we de Kerkgeld app onder uw aandacht als nieuwe mogelijkheid. U kunt daarmee heel eenvoudig  een bijdrage geven aan de drie collectes van gemeente, diaconie en onderhoud gebouwen.
Ook de ‘zendingsbus bij de uitgang’ is niet vergeten. U kunt ook nog steeds de digitale collectezak hier op de website gebruiken.
Meer informatie over hoe u de kerkgeld-app kunt gaan gebruiken, vindt u in de volgende link:

Introductie kerkgeld-app Appostel