• Welkom

    Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk. U vindt hier informatie over onze gemeente, wat ons geloof inhoudt en over de verschillende activiteiten.

    Lees Meer »

Hoofdlijn van de Openbaring aan Johannes

De Openbaring aan Johannes wordt vaak als een moeilijk toegankelijk boek gezien.
Door de veelheid aan beelden is het lastig om de grote lijn vast te houden. Daarom een kort overzicht. Voor het begrijpen van de grote lijn is het belangrijk om te zien dat dit Bijbelboek een zorgvuldig gekozen opbouw heeft met parallellen aan teksten uit Jesaja, Ezechiël, Daniël en Zacharia en met een parallel aan de rede van Jezus Christus over de laatste dingen (Mattheüs 24 en 25).
De Openbaring aan Johannes heeft een opvallende structuur. Tot vier maal toe is er sprake van een reeks van zeven: zeven brieven, zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen. En drie maal worden deze reeksen onderbroken door twee intermezzo’s.
Realiseer u dat het niet om een chronologische weergave van de toekomst gaat.
Er vinden steeds herhalingen, vertragingen en perspectiefwisselingen plaats.
Samengevat ziet de opbouw er als volgt uit:

Inleiding
– Opschrift en groet : 1:1-8
– De verschijning van Jezus : 1:9-20

De aardse werkelijkheid
-De brieven aan de zeven gemeenten : 2,3

De hemelse werkelijkheid
-De troon van God : 4:1-5:14
-De boekrol en het Lam : 5:1-14

Wat hierna zal gebeuren
-De zeven zegels met intermezzo’s      
– De eerste zes zegels : 6:1-17
– De 144.000 verzegelden uit Israël : 7:1-8
– De grote menigte uit alle volken : 7:9-17                                                          
– Het zevende zegel en het gouden wierookvat : 8:1-5
(dit zevende zegel loopt uit op zeven bazuinen)

-De zeven bazuinen met intermezzo’s  
– De eerste zes bazuinen : 8:6-14:20
– De engel en de geopende boekrol : 10:1-11
– De twee getuigen : 11: 1-14
– De zevende bazuin : 11:15-18
– De vrouw en de draak : 11:19-12:18
– De twee beesten : 13:1-18
– Het lied van de 144.000 : 14:1-5
– De boodschap van de drie engelen : 14:6-13
– De aarde wordt geoogst : 14:14-20

-De zeven schalen met intermezzo’s    
– De engelen met de zeven schalen : 15:1-8
– De zeven schaalgerichten : 16:1-21
– De grote hoer en het beest : 17:1-18
– De val van Babylon : 18:1-19:4
– De bruiloft van het Lam : 19:5-10

-De voleinding                                     
– De ruiter op het witte paard : 19:11-21
– Het duizendjarig rijk : 20:1-6
– De satan veroordeeld : 20:7-10
– Het laatste oordeel : 20:11-15
– De nieuwe hemel en de nieuwe aarde : 21:1-8
– Het nieuwe Jeruzalem : 21:9-22:9

-Slot                                                   
– Christus bevestigt Zijn Woord : 10-21