• Welkom

    Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk. U vindt hier informatie over onze gemeente, wat ons geloof inhoudt en over de verschillende activiteiten.

    Lees Meer »

MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS – 27 NOVEMBER 2021

Op donderdag 18 november is de kerkenraad bij elkaar gekomen om zich te beraden op de maatregelen die voor de komende tijd genomen moeten worden om het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. Tijdens dit overleg moesten de regelgeving vanuit de overheid en de adviezen van de PKN toegepast worden op de situatie bij ons in ’t Venster. Het resultaat van dit overleg is vastgelegd in een nieuwe versie van het gebruiksplan. Dit gebruiksplan (versie 8) ligt ter inzage op de balie in ’t Venster en is te vinden op de website. Veel van wat er in het gebruiksplan staat is gewoonte geworden of is al ingevoerd. We zijn inmiddels nog geen twee weken verder en worden opnieuw geconfronteerd met aanscherping van de maatregelen. Op dit moment is de situatie ernstig genoeg om iedereen te vragen zeer voorzichtig te zijn en het gezond verstand te gebruiken. Vanuit de overheid komt de maatregel alle activiteiten na 17.00 uur stil te leggen. Voor alle duidelijkheid zetten we de belangrijkste punten op een rij:

Algemeen geldt:
– We vragen u thuis te blijven indien u last hebt van griep- of verkoudheidsverschijnselen.
– We vragen u de handen te desinfecteren bij de ingang.
– Bij verplaatsingen in ’t Venster vragen we iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen.
– Alle toiletten kunnen gebruikt worden.

De erediensten:
– Het reserveringssysteem wordt voorlopig niet gebruikt, u bent vrij de diensten te bezoeken.
– Om opstopping in de hal te voorkomen zijn er geen kapstokken beschikbaar, we vragen u uw jas mee te nemen de kerkzaal in.
– Tussen de rijen is meer ruimte dan vroeger gebruikelijk was. Om ruimte te creëren is de achterzaal bij de kerkzaal getrokken.
– Bij het plaatsnemen zal tussen huishoudens een afstand van 2 stoelen gehouden worden.
– We vragen u de aanwijzingen van de koster en coördinator op te volgen.
– Er kan op de gebruikelijke manier gezongen worden. Met ingang van zondag 28 november zal het zingen beperkt worden tot 1 couplet per zangmoment.
– Er zal veel geventileerd worden. De kerkrentmeesters doen onderzoek naar een goede manier van ventileren waarbij de temperatuur in de kerkzaal niet teveel daalt. Realisatie hiervan zal wel enige tijd in beslag nemen.
– Het verlaten van de kerkzaal zal op aanwijzing van de koster, rij voor rij, plaatsvinden.
We maken gebruik van de voorste klapdeuren. Geef elkaar de ruimte!
– De collecte zal na het einde van de dienst bij de voorste klapdeuren gehouden worden.
– De aanvangstijd van de avonddienst zal zo mogelijk op 19.00 uur gehouden worden. In de week van 28 november zullen we hierover een beslissing nemen.

Catechese, club- en verenigingswerk, kringwerk, ouderenmiddag enz.:
Het Venster wordt na 17.00 uur gesloten voor alle activiteiten, met als mogelijke uitzondering de zondagavonddienst. We willen aan de leiding vragen de activiteiten zo mogelijk online voort te zetten. Activiteiten en bijeenkomsten kunnen alleen voor 17.00 uur plaatsvinden, met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel.
– Op de toegangsdeur van elke ruimte is aangegeven hoeveel volwassenen uit verschillende huishoudens maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte.
– De activiteiten dienen volledig plaats te vinden in de aangewezen ruimte, er kan geen gebruik gemaakt worden van de hal voor het drinken van koffie, het houden van pauze of andere activiteiten.
– Het gebruikelijke afstands- en hygiëneprotocol is steeds van kracht.
– Voor activiteiten met kinderen of jeugd volgen wij het ‘protocol jeugdactiviteiten in coronatijd’, dat als bijlage aan het gebruiksplan is toegevoegd.

Concreet:
– De aangepaste dienst voor anders begaafden, die gepland stond voor zondag 28 november, gaat niet door. In plaats daarvan zal er een reguliere dienst worden gehouden. De collecte voor ‘Op weg met de Ander’ gaat wel door.
– De Bijbelkring die gepland stond voor 15 december is verplaatst naar 16 december.

Tot zover de samenvatting. Voor het volledige overzicht vragen we u het gebruiksplan te raadplegen. Wat ons allemaal nog te wachten staat is met geen mogelijkheid te zeggen. We zijn dankbaar voor hetgeen op dit moment nog mogelijk is. Laten we in vertrouwen op onze Hemelse Vader onze weg gaan.

De kerkenraad wenst u van harte Gods zegen.

NIEUW: De KERKGELD APP

Collecteren tijdens de Coronacrisis

Nu we op zondag als gemeente niet meer met z’n allen samen kunnen komen door het coronavirus, is collecteren een extra uitdaging. Graag brengen we de Kerkgeld app onder uw aandacht als nieuwe mogelijkheid. U kunt daarmee heel eenvoudig  een bijdrage geven aan de drie collectes van gemeente, diaconie en onderhoud gebouwen.
Ook de ‘zendingsbus bij de uitgang’ is niet vergeten. U kunt ook nog steeds de digitale collectezak hier op de website gebruiken.
Meer informatie over hoe u de kerkgeld-app kunt gaan gebruiken, vindt u in de volgende link:

Introductie kerkgeld-app Appostel