• Welkom

  Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk. U vindt hier informatie over onze gemeente, wat ons geloof inhoudt en over de verschillende activiteiten.

  Lees Meer »

MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS – 22-12-2021

Gemeente, met dit bericht willen we u informeren over de erediensten en andere activiteiten voor de komende tijd. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat we opnieuw te maken krijgen met beperkingen. Het invoeren van maatregelen en opleggen van beperkingen wordt over het algemeen als onprettig ervaren, en dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd zijn we dankbaar u te kunnen melden dat het bezoeken van de eredienst mogelijk blijft, zij het met een beperkt aantal kerkgangers. Om dit te realiseren gaan we opnieuw gebruik maken van het reserveringssysteem. Aan het gebruik van zo’n systeem kleven natuurlijk ook nadelen, bijvoorbeeld dat men wordt uitgenodigd voor een dienst op een tijdstip dat het minder goed uitkomt. Het reserveringssysteem hanteert echter een eerlijke volgorde, waar we verder geen invloed op hebben. We willen u vragen dankbaar gebruik te maken van de mogelijkheid die geboden wordt.

De diensten rond Kerst en de jaarwisseling
Met ingang van 1e Kerstdag is het alleen mogelijk de erediensten te bezoeken op uitnodiging van het reserveringssysteem (via uw e-mail of via dhr. P. Speksnijder). Deze maatregel geldt in ieder geval t/m zondag 9 januari, daarna worden opnieuw afwegingen gemaakt. De avonddiensten zullen voorlopig op een vervroegd tijdstip gehouden worden, dit geldt voor de zondagse erediensten én de dienst op oudjaarsavond. Wanneer u niet bent uitgenodigd kunt u de diensten volgen via kerktelefoon of internet.

 • zaterdag 25 december, 1e Kerstdag: 10.00 uur.
 • zondag 26 december, 2e Kerstdag: 10.00 uur en 15.30 uur.
 • vrijdag 31 december, oudjaarsavond: 18.30 uur.
 • zaterdag 1 januari, nieuwjaarsmorgen: 10.00 uur.

Maatregelen
Wanneer u uitgenodigd bent om ’t Venster te bezoeken vragen we u zich te houden aan de bekende afstands- en hygiënemaatregelen. Zie voor meer informatie het gebruiksplan. Blijf thuis bij klachten en houdt u aan de test- en quarantaineprotocollen.

Reserveringssysteem
Om door het reserveringssysteem uitgenodigd te worden, dient u met een e-mailadres geregistreerd te zijn. Als u dat in het verleden al gedaan hebt hoeft dat niet opnieuw, u wordt vanzelf uitgenodigd. Bent u nog niet geregistreerd en wilt u dat alsnog, dan kunt u op de website hervormdlekkerkerk.nl onder het kopje ‘kerkbode/roosters/agenda’ klikken op ‘Registreren voor Kerktijd’.
De uitnodiging die u krijgt vervalt na een vastgestelde tijd, u dient binnen deze tijd te reageren door de uitnodiging te accepteren. U wordt voor een bepaalde dienst op een vastgesteld tijdstip uitgenodigd, we willen u vragen zich daaraan te houden. Voorlopig worden er per dienst 50 kerkgangers uitgenodigd, de kinderen inbegrepen.
Wanneer u niet over e-mail of internet beschikt en u de diensten wel wilt bezoeken, dan kunt u contact opnemen met dhr. P. Speksnijder, tel.nr.: 0180-663261.

Zingen
Hoewel het aantal coupletten dat we per keer zingen enigszins beperkt is, kan er verder normaal gezongen worden tijdens de diensten.

Kerstviering zondagsschool
De kerstviering van de zondagsschool zal door een beperkt aantal genodigden bijgewoond kunnen worden. Verdere belangstellenden willen we van harte uitnodigen deze viering te volgen via kerktelefoon of internet. De viering zal D.V. gehouden worden op 25 december en begint om 14.30 uur.

Collecte
Omdat we als gemeente slechts met een beperkt aantal kerkgangers kunnen samenkomen is collecteren een extra uitdaging. Graag brengen we de Kerkgeld-app opnieuw onder uw aandacht als mogelijkheid. U kunt daarmee heel eenvoudig een bijdrage geven aan de drie collectes van gemeente, diaconie en onderhoud gebouwen. Zie voor meer informatie de website van onze gemeente. Wanneer u ’t Venster bezoekt zijn er nog altijd de collectezakken bij de uitgang en de busjes voor de zending in de hal. Van harte aanbevolen!

Activiteiten
Het Venster is voorlopig gesloten voor alle doordeweekse activiteiten. We willen alle clubs, verenigingen en kringen uitnodigen hun activiteiten online voort te zetten.

Ambtsdragerverkiezing
We nodigen de belijdende leden van onze gemeente uit hun stem uit te brengen voor de aanstaande vacature in het ambt van diaken. De stemming vindt plaats tijdens een inloopavond op woensdag 29 december in het Venster. U wordt per wijk uitgenodigd volgens de wijkindeling uit de jaargids:

 • Wijk 1 om 19.30 uur
 • Wijk 2 om 19.50 uur
 • Wijk 3 om 20.10 uur
 • Wijk 4 om 20.30 uur

Ten slotte
Opnieuw een bericht met veel regeltjes en informatie. Het zou zomaar tot irritatie kunnen leiden. Begrijpelijk. Er wordt veel gevraagd van ons als gemeente. Wat echter overheerst is de dankbaarheid. Wat een genade dat God ons steeds weer opzoekt in de verkondiging van Zijn Woord. Met alle beperkingen die er zijn is er nog de mogelijkheid om de dienst te bezoeken en te zingen tot eer en glorie van Hem. Laten we in dit alles trouw zijn. Trouw aan Hem en aan elkaar. We wensen u van harte Gods zegen.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

NIEUW: De KERKGELD APP

Collecteren tijdens de Coronacrisis

Nu we op zondag als gemeente niet meer met z’n allen samen kunnen komen door het coronavirus, is collecteren een extra uitdaging. Graag brengen we de Kerkgeld app onder uw aandacht als nieuwe mogelijkheid. U kunt daarmee heel eenvoudig  een bijdrage geven aan de drie collectes van gemeente, diaconie en onderhoud gebouwen.
Ook de ‘zendingsbus bij de uitgang’ is niet vergeten. U kunt ook nog steeds de digitale collectezak hier op de website gebruiken.
Meer informatie over hoe u de kerkgeld-app kunt gaan gebruiken, vindt u in de volgende link:

Introductie kerkgeld-app Appostel