• Welkom

  Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk. U vindt hier informatie over onze gemeente, wat ons geloof inhoudt en over de verschillende activiteiten.

  Lees Meer »

MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS – 26 juni 2021

Gemeente,

Met grote dankbaarheid kijken we terug op de afgelopen weken, waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal mochten vieren. Wat een wonder is het toch dat de Heere ons aan Zijn tafel wil ontmoeten, dat Hij zo laag naar ons afdaalt en ons opzoekt. Een wonder van liefde en genade. Bijzonder ook om weer met alle aanwezigen te mogen zingen, zij het nog enigszins ingetogen. Het doet ons des te meer beseffen wat we de afgelopen periode hebben moeten missen. Het verheugt ons dat er de komende weken wat meer mogelijk lijkt te zijn, hoewel we voorlopig nog wel met maatregelen te maken blijven hebben.

Voor de maatregelen rond het gebruik van ’t Venster blijft het gebruiksplan van kracht. Wat betreft het bezoeken van de erediensten zetten we hier de belangrijkste punten nog even op een rijtje:

 • Wanneer u de erediensten in ’t Venster wilt bezoeken, dient u gebruik te maken van het reserveringssysteem. Op dit moment worden er 100 kerkgangers voor de diensten uitgenodigd, indien mogelijk wordt dit verder uitgebreid. Indien u niet over internet beschikt, maar wel de diensten wilt bezoeken, kunt u contact opnemen met dhr. P. Speksnijder, tel. nr.: 663261.
 • We vragen u thuis te blijven indien u last heeft van griepverschijnselen.
 • De 1,5 meter afstandsregel blijft gehandhaafd.
 • Bij binnenkomst vragen we u de handen te desinfecteren.
 • Volgt u a.u.b. bij binnenkomst en verlaten van de kerkzaal de aanwijzingen van de kosters op.
 • Het advies om een mondkapje te dragen vervalt.
 • Er kan door alle aanwezigen weer normaal gezongen worden.

De maanden juli en augustus liggen nu voor ons. Maanden waarin veel activiteiten stilliggen en velen erop uittrekken. Als er de laatste tijd één ding duidelijk is geworden, dan is het wel hoe kwetsbaar onze plannen zijn. Een periode van twee maanden is dan lang. Mochten er wijzigingen te melden zijn, dan houden we u op de hoogte via de zondagse afkondigingen of de nieuwsbrieven. Voor velen breekt een periode van vakantie aan. We wensen u, of u op reis gaat of thuis blijft, een goede tijd toe onder Gods beschermende hand. Zijn zegen zij u van harte toegewenst.

Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

NIEUW: De KERKGELD APP

Collecteren tijdens de Coronacrisis

Nu we op zondag als gemeente niet meer met z’n allen samen kunnen komen door het coronavirus, is collecteren een extra uitdaging. Graag brengen we de Kerkgeld app onder uw aandacht als nieuwe mogelijkheid. U kunt daarmee heel eenvoudig  een bijdrage geven aan de drie collectes van gemeente, diaconie en onderhoud gebouwen.
Ook de ‘zendingsbus bij de uitgang’ is niet vergeten. U kunt ook nog steeds de digitale collectezak hier op de website gebruiken.
Meer informatie over hoe u de kerkgeld-app kunt gaan gebruiken, vindt u in de volgende link:

Introductie kerkgeld-app Appostel