• Welkom

    Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk. U vindt hier informatie over onze gemeente, wat ons geloof inhoudt en over de verschillende activiteiten.

    Lees Meer »

MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS – 5 maart 2021

Gemeente, eerder dan verwacht kwam er op vrijdag 26 februari vanuit de PKN het advies om de komende tijd kerkdiensten met 30 kerkgangers te gaan houden. Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt hebben we dit advies overgenomen. We zijn verheugd en dankbaar dat we op zondag 28 februari weer gemeenteleden in ’t Venster mochten ontvangen. Ook het zingen op de 1e rij hebben we weer opgepakt. Nu is het zo dat deze verruiming een extra verantwoording met zich meebrengt, aangezien de situatie rond het coronavirus nog altijd zorgwekkend is. We willen u daarom vragen zich aan alle bekende hygiënemaatregelen en quarantainevoorschriften te houden. Kerkgangers worden door het reserveringssysteem uitgenodigd. We adviseren u om uw e-mail goed in de gaten te houden, want u dient een uitnodiging binnen 24 uur te bevestigen. We wensen u, thuis of in ’t Venster, gezegende diensten.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 3 maart hebben we ons afgevraagd hoe de diensten en het doordeweekse gemeentewerk de komende periode ingevuld moeten gaan worden. We gaan een periode tegemoet waarin er bijzondere diensten en bezinningsmomenten gepland staan. De maatregelen die in de samenleving van kracht zijn zullen invloed hebben op de invulling van alle activiteiten van de komende periode. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de strenge en ingewikkelde regels waaraan het basisonderwijs zich te houden heeft. We willen hier graag een overzicht geven van de activiteiten die, Deo Volente, voor de komende periode gepland staan.

Erediensten en avondklok

Op het moment van schrijven is nog niet bekend tot welke datum de avondklok van kracht zal blijven, maar we weten dat we er in ieder geval tot 15 maart rekening mee moeten houden. Per week wordt met de (gast-)predikant afgestemd hoe laat de 2e dienst op zondag gehouden zal worden. Houd daarom goed de zondagse afkondigingen in de gaten.

Biddag

Aangezien er strenge beperkingen gelden voor ontmoetingen tussen diverse groepen kinderen, is het niet wenselijk tijdens de middagdienst de kinderen apart uit te nodigen. Voor beide diensten op Biddag worden daarom kerkgangers op de ‘normale manier’ uitgenodigd door het reserveringssysteem. De uitnodigingen worden verstuurd vanaf maandag 8 maart. De middagdienst wordt gehouden om 14.30 uur, de avonddienst om 18.30 uur.

Inzameling t.b.v. de voedselbank

In Nederland leven veel mensen onder de armoedegrens. Helaas ook in de gemeente Krimpenerwaard. Voedselbank IJssel en Lek helpt deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Met Biddag voor gewas en arbeid zullen er kratten in de hal van ‘t Venster worden neergezet ten behoeve van producten voor de voedselbank. Tijdens de middag- en avonddienst kunt u producten inleveren. Zo kunnen we als gemeente bijdragen aan hulp voor arme mensen in onze omgeving. Indien u niet bij één van deze diensten aanwezig kunt zijn, kunt u de producten ook op andere plekken afleveren in de daarvoor bestemde kratten:

  • Bij fam. Catsburg, Kerkweg 128 van maandag 8 tot en met zaterdag 13 maart in de kratten onder de carport.
  • Bij voedselbank IJssel en Lek, Twijnstraweg 6e op woensdag- en donderdagochtend van 8:00 tot 12:00 uur.

Er is behoefte aan producten zoals koffie, rijst, pasta, wasmiddel, ontbijtgranen, jam, pindakaas en conservenproducten (vis, groente of soep in blik). Ook vers fruit kan worden ingeleverd.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal op 21 maart en de bezinningsavond op 18 maart komen te vervallen. Hoe moeilijk deze beslissing ook is, we zien op dit moment geen mogelijkheid om dit op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

Bezinningsmomenten Stille week

Op maandag 29 maart en woensdag 31 maart hopen we ons tijdens een moment van bezinning voor te bereiden op Goede Vrijdag en Pasen. We willen u uitnodigen deze momenten met ons mee te beleven via internet of kerktelefoon. De aanvang is om 20.00 uur.

Goede Vrijdag en Pasen

Voor de diensten op Goede Vrijdag en Pasen worden kerkgangers uitgenodigd via het reserveringssysteem.

Catechese, kringwerk, ouderenmiddag, jeugdwerk en zondagsschool

Voor alle activiteiten geldt dat samenkomen in ’t Venster nog niet mogelijk is. We zijn blij dat er voor de meeste samenkomsten inmiddels een online-alternatief gestart is, en dat velen van deze mogelijkheid gebruikmaken. Het verlangen om elkaar te ontmoeten blijft echter onverminderd groot, we hopen en bidden dat het in de toekomst weer mogelijk zal zijn.

Gemeentenieuws op de website

De kerkenraad en websitebeheerders zijn met elkaar in overleg om bepaalde berichten uit de gemeente op de website te plaatsen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan geboorteberichten, jubilea of berichten omtrent ziekenhuisopname. Zo wordt het voor de gemeente eenvoudiger om in goede en moeilijke dagen met elkaar mee te leven. Uiteraard worden deze berichten op het afgesloten gedeelte van de website geplaatst, en in overleg met de betrokkenen. We willen u daarom uitnodigen een wachtwoord aan te vragen als u dat nog niet heeft, en gebruik te maken van deze mogelijkheid. U kunt een wachtwoord aanvragen door op de website te klikken op ‘kerkbode’.

Ten slotte

Een jaar met beperkingen ligt achter ons. Wat ons te wachten staat en hoe lang dit alles gaat duren weten we niet. Bid voor uw predikant, voor elkaar en voor uw kerkenraad. Laten we elkaar vast houden, trouw zijn naar elkaar en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. God is getrouw, Hij zal het werk van Zijn handen niet loslaten.

De kerkenraad wenst u van harte Gods zegen.

NIEUW: De KERKGELD APP

Collecteren tijdens de Coronacrisis

Nu we op zondag als gemeente niet meer met z’n allen samen kunnen komen door het coronavirus, is collecteren een extra uitdaging. Graag brengen we de Kerkgeld app onder uw aandacht als nieuwe mogelijkheid. U kunt daarmee heel eenvoudig  een bijdrage geven aan de drie collectes van gemeente, diaconie en onderhoud gebouwen.
Ook de ‘zendingsbus bij de uitgang’ is niet vergeten. U kunt ook nog steeds de digitale collectezak hier op de website gebruiken.
Meer informatie over hoe u de kerkgeld-app kunt gaan gebruiken, vindt u in de volgende link:

Introductie kerkgeld-app Appostel