• Welkom

    Hartelijk welkom op de website van Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk. U vindt hier informatie over onze gemeente, wat ons geloof inhoudt en over de verschillende activiteiten.

    Lees Meer »

NIEUW: De KERKGELD APP

Collecteren tijdens de Coronacrisis

Nu we op zondag als gemeente niet meer met z’n allen samen kunnen komen door het coronavirus, is collecteren een extra uitdaging. Graag brengen we de Kerkgeld app onder uw aandacht als nieuwe mogelijkheid. U kunt daarmee heel eenvoudig  een bijdrage geven aan de drie collectes van gemeente, diaconie en onderhoud gebouwen.
Ook de ‘zendingsbus bij de uitgang’ is niet vergeten. U kunt ook nog steeds de digitale collectezak hier op de website gebruiken.
Meer informatie over hoe u de kerkgeld-app kunt gaan gebruiken, vindt u in de volgende link:

Introductie kerkgeld-app Appostel

MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS – 22 januari 2021

Gemeente, met dit nieuwsbericht willen we u een samenvatting geven van de maatregelen die we als kerkenraad genomen hebben. Helaas is het noodzakelijk opnieuw maatregelen te nemen die ons allen verregaande beperkingen opleggen. Nu onze samenleving geconfronteerd wordt met een nieuwe variant van het Coronavirus, met aangescherpte maatregelen en de instelling van een avondklok hebben we als kerkenraad gemeend onze verantwoording te moeten nemen.

Erediensten

Met pijn in het hart hebben we besloten dat met ingang van zondag  24 januari de diensten zonder kerkgangers gehouden zullen worden. Voor doopdiensten kunnen de doopouders een beperkt aantal mensen uitnodigen, verder zijn alle diensten te volgen via kerktelefoon en internet.

Avondklok

In verband met de avondklok zullen de avonddiensten de komende tijd aanvangen om 17.00 uur. Op die manier kunnen gastpredikanten weer tijdig naar huis terugkeren. We hebben als kerkenraad ook de mogelijkheid om aan de predikant een verklaring van vrijstelling mee te geven, maar deze mogelijkheid willen we alleen bij wijze van uitzondering gebruiken. Als de avondklok na 9 februari nog van kracht blijft, zullen we opnieuw bekijken hoe we hiermee omgaan.

Catechese

Met ingang van D.V. maandag 25 januari zullen alle catechesegroepen via Teams gehouden worden.  Als het goed is hebben de catechisanten een uitnodiging gekregen om in te loggen.

Wanneer je die niet binnen hebt, kun je dat melden bij de jeugdouderling of ds. Vernooij.

Bijbelkring

We willen u van harte uitnodigen de Bijbelkring te volgen via internet of kerktelefoon. Het eerste gedeelte van de Bijbelkring zal om 19.30 uur uitgezonden worden in de vorm van een Bijbellezing, en is te volgen via internet en kerktelefoon. Vanaf 20.30 uur zal het Bijbelgedeelte verder besproken worden via Teams. Wanneer u wilt deelnemen aan deze bespreking kunt u zich aanmelden via dsvernooij@hervormdlekkerkerk.nl  Aanmelden kan t/m de dinsdag voorafgaand aan de Bijbelkring. U ontvangt dan een uitnodiging om deel te nemen via Teams. De Bijbelkring staat gepland voor D.V. 27 januari, 3 februari, 17 februari, 24 maart en 14 april.

Ten slotte

Voor zover bekend zullen alle doordeweekse activiteiten t/m 9 februari worden stilgelegd of alleen via kerktelefoon of internet te volgen zijn. Bij alles wat we meemaken willen we u Gods nabijheid wensen.

Met een hartelijke groet, de kerkenraad.