Bijbelboek: 52 - 1 Tessalonicenzen

1 Tessalonicenzen 2 vers 18 – 20

Bible Text: Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij Zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. | Predikant: Ds P D Teeuw | Thema : drie onzinnen.