Bijbelboek: 47 - 2 Korintiërs

2 Korinthe 1 vers 3 en 4

Bible Text: Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Vers 4 Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. | Predikant: Ds R W de Koeijer

2 korinthe 5 vers 19 en 20

Bible Text: 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. | Predikant: Loon Ds R v

2 Korinthe 1 : 8 – 10

Bible Text: 2 Korinthe 1 : 8 – 10 | Predikant: Blom ds. J. | THEMA: WAAROM TOCH AL DAT LIJDEN VAN PAULUS EN VAN ZO VEEL ANDEREN?
1 – Wie beeldt Paulus af? Aan wie doet Paulus je denken?
2 – Wat heeft God met doodsangst voor?
3 – En wat met de verlossing door Jezus’ dood?

SCHRIFTLEZING:
Handelingen 19 : 24-29
2 Korinthe 11 : 23 – 33
2 Korinthe 1 : 8 – 10

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
2 Korinthe 1 : 8 – 10

ZINGEN:
Ps 119 : 53
Ps 66 : 4, 5
Ps 119 : 38
Ps 3 : 2, 3
Ps 42 : 5
Ps 56 : 5, 6