Bijbelboek: 27 - Daniël

Oudejaars avond Daniël 12 vers 1 t/m 3

Bible Text: 2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. | Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Daniel | 2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
Thema : Het einde

Daniël 11 vers 31

Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Daniel | 31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen.
Duistere dagen voor kerst

Bevestiging ouderling Boom

Bible Text: Daniël 9 : 18 – 19 | Predikant: Vernooij ds. P. | SCHRIFTLEZING:
Daniël 9 : 1 – 19
Romeinen 11 : 1 – 12

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
Daniël 9 : 18 – 19

ZINGEN:
Ps 136 : 26 (zondagssch gr 2)
Ps 105 : 3
Ps 105 : 24
Ps 122 : 1, 2, 3
Ps 69 : 14
Ps 134 : 3
Ps 147 : 1