Bijbelboek: 05 - Deutronomium

Deuteronomium 4: 1-20 en Kolossenzen 1: 12-20 HC 35

Bible Text: 10Op de dag dat u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, stond, bij de Horeb, zei de HEERE tegen mij: Roep het volk voor Mij bijeen, dan zal Ik hun Mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, | Predikant: Ds P Vernooij | Series: Heidelbergse Catechismus

Trouwdienst Thomas en Linde

Bible Text: Deuteronomium 33 : 27a | Predikant: Vernooij ds. P. | THEMA: GOD ALS WONING

SCHRIFTLEZING:
Deuteronomium 33 : 1 – 5 en 26 – 29

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
Deuteronomium 33 : 27a

ZINGEN:
Ps 62 : 1
Ps 62 : 4
Ps 84 : 2, 3
Ps 71 : 2
Ps 134 : 2
Ps 134 : 3
Ps 121: 3, 4