Bijbelboek: 49 - Efeziërs

Efeze 3 vers 8 en 9

opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,

Efeze 4 : 1 – 16

Bible Text: Efeze 4 : 1 – 16 | Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Heidelbergse Catechismus | SCHRIFTLEZING:
Efeze 4 : 1 – 16

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
HC zondag 21

ZINGEN:
Ps 12 : 6
Ps 133 : 1, 2
Ps 133 : 3
Ps 65 : 1, 2, 3
Ps 32 : 1
Ps 103 : 2