Bijbelboek: 24 - Jeremia

Jeremia 13 vers 1 t/m 11

Bible Text: Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb Ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan Mij gehecht, spreekt de HEERE, zodat het Mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister, maar zij hebben niet geluisterd. | Predikant: Ds J Prins

Biddag Jeremia 14 vers 7 t/m 9

Bible Text: Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, HEERE, doe het omwille van Uw Naam, want talrijk zijn onze afdwalingen, tegen U hebben wij gezondigd. Vers 8 [U,] Hoop van Israël, zijn Verlosser in tijd van benauwdheid, waarom zou U zijn als een vreemdeling in het land, als een reiziger, [die slechts van de weg] afwijkt om te overnachten? Vers 9 Waarom zou U zijn als een radeloze man, als een held [die] niet verlossen kan? U bent toch in ons midden, HEERE, en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat ons niet. | Predikant: Ds P. Vernooij | Series: Biddag