Bijbelboek: 29 - Joël

Joel 3 vers 17 en 18

Bible Text: 18Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. | Predikant: Ds P Vernooij | Thema: Overvloed

1 verdwenen 2 teruggekregen 3 vermenigvuldigd

Joël 2 vers 23

Bible Text: En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. | Predikant: Ds P Vernooij

Joël 2 vers 15 t/m 17a

Bible Text: Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. 16Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. 17Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, | Predikant: Ds P Vernooij

Joël 1 vers 3

Bible Text: Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht. | Predikant: Ds P Vernooij