Dienstsoort: Doopdienst

Titus 3 vers 5 en 6 Bediening Heilige Doop

Bible Text: ‘ maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. | Predikant: Ds P Vernooij | Thema : De Heilige Geest