Dienstsoort: Trouwdienst

Trouwdienst Thomas en Linde

Bible Text: Deuteronomium 33 : 27a | Predikant: Vernooij ds. P. | THEMA: GOD ALS WONING

SCHRIFTLEZING:
Deuteronomium 33 : 1 – 5 en 26 – 29

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
Deuteronomium 33 : 27a

ZINGEN:
Ps 62 : 1
Ps 62 : 4
Ps 84 : 2, 3
Ps 71 : 2
Ps 134 : 2
Ps 134 : 3
Ps 121: 3, 4