Kerkelijk centrum ‘t Venster

Lange tijd is er gezocht naar een geschikte locatie om een eigen kerkelijk centrum te kunnen bouwen. Uiteindelijk werd in de Jan Ligthartstraat een locatie gevonden. Op deze locatie stond toen, in 1980, nog een schoolgebouw.  Volgens het bestemmingsplan mocht daar zonder problemen een kerkelijk centrum worden gebouwd. Op 1 juni 1981 werd de eerste paal geslagen.

In mei 1981 waren de leden door middel van een “Informatie bouwplan” uitvoerig ingelicht, zowel wat het bouwplan betreft als de financiering.

Het werd woensdag 24 februari van het jaar 1982 toen ‘t Venster – zo zou het gebouw heten – officieel werd geopend. De overdracht aan het stichtingsbestuur van de Gereformeerde bond vond plaats door de voorzitter van de bouwcommissie de heer H. Klerk.

Op zondag 28 februari 1982 hield ds. J. den Besten uit Ede de eerste dienst in ‘t Venster.

Verbouwing 2003

In de jaren die volgden breidde de gemeente zich alsmaar meer uit. Alle verenigingsavonden werden er gehouden, gemeenteavonden, vergaderingen, verjaardagen, enzovoorts. Toen het gebouw extra onderhoud nodig had, werd besloten om te gaan verbouwen. In 2003 is er een grote verbouwing geweest. Toen is het dak van de kerkzaal verhoogd en is er een gedeelte bijgebouwd, waarbij ook de indeling werd gewijzigd.

Na deze verbouwing ziet het interieur van ’t Venster er als volgt uit: