Nieuw in de gemeente

Wilt u zich laten inschrijven, dan kunt u terecht bij de predikant of een wijkouderling. Als deze nog onbekend voor u zijn, stuurt u dan een mail naar scriba@hervormdlekkerkerk.nl

De formele afhandeling van de inschrijving wordt gecombineerd met een bezoek door de wijkouderling en/of de predikant. Tijdens dit bezoek kunt u ook alle mogelijke vragen stellen over de praktische kant van ons gemeenteleven, bijvoorbeeld waar u voor bepaalde dingen terecht kunt, welke verenigingen of kringen geschikt zouden kunnen zijn of hoe bepaalde zaken geregeld worden.

Wanneer u op dit moment belijdend lid bent van een ander kerkgenootschap, zullen wij u, overeenkomstig de kerkorde, verzoeken de zogenaamde ‘derde belijdenisvraag’ positief te beantwoorden.

Als u op dit moment nog geen lid bent van een kerkgenootschap, dan is er uiteraard de mogelijkheid om eerst kennis te maken met het christelijk geloof. Ook dat kunt u bespreken met de predikant of wijkouderling.