Wie zijn wij?

Wij zijn een christelijke gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De basis van onze gemeente is gelegd in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Hervormde Gemeente ’t Venster is in 1985 officieel geïnstitueerd als deelgemeente met Hervormd-Gereformeerde modaliteit behorend tot de Gereformeerde Bond.

De gemeente heeft ongeveer 580 leden. Samen vormen we een christelijke gemeenschap. De Heere Christus brengt ons bij elkaar zoals een herder schapen samenvoegt tot één kudde. Dit ervaren we in het bijzonder als we bijeenkomen in de erediensten. Wij zijn niet beter dan andere mensen. Vanwege onze zonden en zwakheden zijn we helemaal afhankelijk van genade. Maar we vinden vrede met God door te vertrouwen op het offer van Jezus Christus. Hij had ons lief tot in Zijn dood aan het kruis. Als leerlingen van Hem weten we ons geroepen om ook elkaar hartelijk lief te hebben. Verder zien we ons voor de taak gesteld om met woorden en daden te getuigen van Gods goedheid.

Wat mensen veelal naar onze gemeente trekt, is de inhoud van de preken in de kerkdiensten. Uitleg van de Bijbel dient de basis te zijn van elke preek. Van daaruit klinkt een oproep tot geloof en bekering. Want er zijn twee wegen, waarvan de één naar het verderf leidt en de andere naar het eeuwige leven. Dat leven kunnen we alleen maar binnengaan door het geloof in Jezus Christus. Daarom staat Hij centraal als de Zaligmaker, bij Wie iedere zondaar welkom is. We vinden het bovendien belangrijk een prediking te horen die aandacht heeft voor de beleving van het geloof. Hierbij denken we aan de ervaring van schuld, twijfel en gemis, maar ook aan de ervaring van verwondering, vertrouwen en blijdschap. Verder komt de christelijke levenswandel aan de orde, met de Bijbel als maatstaf. Wanneer de eigen predikant voorgaat, heeft de avonddienst vaak het karakter van een leerdienst.

We heten u hartelijk welkom in onze erediensten. Elke zondag staan de deuren open voor de kerkdienst die ‘s morgens om 10.00 uur begint (in ‘t Venster, Jan Ligthartstraat 68) en ‘s avonds om 19.00 uur (in de dorpskerk aan het Kerkplein). Ook bij andere activiteiten bent u van harte welkom, zoals de kennismakingscursus “Christianity Explored” (voor jongeren en volwassenen) en de VakantieBijbelWeek (voor kinderen en tieners).