Live meeluisteren

U kunt de kerkdienst live meeluisteren op zondag 10.00 en 19.00 uur.
Klik op onderstaande afbeelding om te starten of te stoppen.
De uitzending start enkele minuten voordat de dienst begint.

Indien mogelijk publiceren we hieronder de liturgie.

Ook bij een aantal andere gemeente-activiteiten kan op deze wijze meegeluisterd worden.

 

zondag 4 juni 2023
 • Kerkdienst : ds. J. Blom - Reguliere dienst
  zondag 4 juni 2023 @ 10:00 - 11:30
  ‘t Venster, Jan Ligthartstraat 68, Lekkerkerk

 • THEMA:
  Glansrijk overwinnen in de nood
  1) de kruisweg van Christus
2) de liefde van Christus
3) de overwinning door Christus

  SCHRIFTLEZING:
  Romeinen 8:22-39

  UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
  Romeinen 8:35-37  'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
  (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft'.

  ZINGEN:
  Ps 42:3
  Ps 126:3
  Ps 119:36 en 38
  Ps 71:15 en 17
  Ps 73:12
  Ps 42:4 en 5

 • Kerkdienst : ds. A. Simons - Reguliere dienst
  zondag 4 juni 2023 @ 18:30 - 20:00
  Johannes Kerk (Oude Dorpskerk), Kerkplein 4, Lekkerkerk

 • SCHRIFTLEZING:
  Handelingen 19:1-7
  Romeinen 8:1-14

  ZINGEN:
  Ps 123:1
  Ps 119:25
  Ps 66:8
  Ps 133:1 en 2
  Ps 103:3
  Gebed des Heeren:8