Kerkenraad & beleid

De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke gemeente een geeft leiding. Hierbij laat de kerkenraad zich in de eerste plaats leiden door het Woord van God. Dit gebeurt vanuit een dienende houding, zoals Jezus Christus ons heeft voorgeleefd.

We hebben een beleidsplan om telkens de brug te slaan tussen het onveranderlijke Woord van God, ons belijden en de manier waarop we gemeente-zijn. Het beleidsplan geeft hierbij beleidscontinuïteit en duidelijkheid voor zowel gemeente als kerkenraad.

Onder het menu ‘kerkenraad & beleid’ vindt u meer informatie over de taken van de kerkenraad en het vastgestelde beleid.