Overige activiteiten

Binnen onze gemeente zijn er diverse commissies en groepen met uiteenlopende taken actief. Dit varieert van het jaarlijks organiseren van de VakantieBijbelWeek tot het maandelijks inzamelen van oud papier.

Onder het menu ‘overige activiteiten’ vindt u meer informatie over taken van de verschillende commissies en groepen.