Oud papier

Sinds 1980 wordt er maandelijks door gemeenteleden oud papier in Lekkerkerk ingezameld. Eerst door leden van de jeugdvereniging, later ook door andere gemeenteleden.

Deze oud-papier-actie is een praktische uitwerking van een stukje rentmeesterschap. Met de opbrengsten zijn door de jaren heen diverse zaken binnen onze gemeente bekostigd, zoals twee orgels bij de nieuwbouw van ‘t Venster.

Nog steeds zijn iedere tweede zaterdag van de maand verschillende gemeenteleden actief met het ophalen van oud papier. In de agenda van de website en de kerkbode staan steeds de data vermeld.