Vakantiebijbelweek

Vanuit onze gemeente wordt er jaarlijks in één van de schoolvakanties een Vakantiebijbelweek (VBW) georganiseerd.

De Vakantiebijbelweek is een feestelijke ‘actie’ van een aantal dagdelen tijdens één van de schoolvakanties, die vanuit ’t Venster wordt georganiseerd om kinderen het Goede Nieuws (Evangelie) van Jezus te vertellen.

De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus Christus, door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met de hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden.

Tijdens de Kinder-VBW en Tiener-VBW worden bijbelverhalen verteld, liederen gezongen en een ‘weettekst’ uit het hoofd geleerd. Daarnaast worden er knutselwerkjes gemaakt en spellen gespeeld, dit alles gekoppeld aan het thema.

De organisatie van de VBW bestaat uit een bestuur, een stuurgroep Kinder-VBW en een stuurgroep Tiener-VBW.

Het bestuur bestaat uit leden van de twee stuurgroepen en een afgevaardigde vanuit de kerkenraad. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de identiteit, inhoud en de financiën van de VBW. Het geeft daarmee leiding aan de beide stuurgroepen die het beleid vertalen in een concreet VBW-programma voor kinderen en tieners. De leden van het bestuur hebben tevens een taak in één van de stuurgroepen.

Binnen de stuurgroepen Kinder-VBW en Tiener-VBW zijn werkgroepen samengesteld, deze werkgroepen bestaan uit gemeenteleden, die elk verantwoordelijk zijn voor een programmaonderdeel.

De Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) geeft jaarlijks een map uit ter ondersteuning van het organiseren van de VBW. Ook wordt er door de HGJB een instructie dag georganiseerd waar het thema wordt uitgelegd en de map wordt uitgereikt. De werkgroepen maken gebruik van de map tijdens het organiseren van de VBW.

Kijk voor meer informatie op de facebook pagina: VBW Lekkerkerk