Predikant: Dhr T R Rietveld

Handelingen 10 vers 42 en 43

Bible Text: 2 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden. | Predikant: Dhr T R Rietveld

1 Korinthe 15 vers 3 en 4

Bible Text: Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, Vers 4 en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, | Predikant: Dhr T R Rietveld