Predikant: Ds F Hoek

Openbaring 7 vers 9 t/m 17

Bible Text: Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. | Predikant: Ds F Hoek

Johannes 21 vers1-14

Predikant: Ds F Hoek | En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen.