Predikant: Ds J Prins

Jeremia 13 vers 1 t/m 11

Bible Text: Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb Ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan Mij gehecht, spreekt de HEERE, zodat het Mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister, maar zij hebben niet geluisterd. | Predikant: Ds J Prins