Predikant: Ds P D Teeuw

Numeri 11 vers 29

Thema: Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? Och, waren allen van het volk van de HEERE maar profeten, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf!

https://kerkdienstgemist.nl/media/2361257-Numeri-11-vers-29/embed?access_key=rGN3PsSoIpUTXg

1 Tessalonicenzen 2 vers 18 – 20

Bible Text: Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij Zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. | Predikant: Ds P D Teeuw | Thema : drie onzinnen.