Predikant: Kand C Westerink

Markus 6 vers 34

Bible Text: zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen. | Predikant: Kand C Westerink | Thema: zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen ..

zij waren als schapen die geen herder hebben