Predikant: Lange ds. A.

Ezechiël 11 : 19

Bible Text: Ezechiël 11 : 13 – 25 | Predikant: Lange ds. A. | SCHRIFTLEZING:
Ezechiël 11 : 13 – 25

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
Ezechiël 11 : 19

ZINGEN:
Ps 33 : 2
Ps 30 : 1
Ps 145 : 3
Ps 50 : 3, 6, 9
Ps 108 : 1
Ps 131 : 1, 4