Serie: Daniel

Oudejaars avond Daniël 12 vers 1 t/m 3

Bible Text: 2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. | Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Daniel | 2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
Thema : Het einde

Daniël 11 vers 31

Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Daniel | 31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen.
Duistere dagen voor kerst