1 Korinthe 15 vers 50-52

Bible Text: Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, | Predikant: Ds J J Verhaar