1 e kerstdag 1 Johannes 4 vers 9

Predikant: Vernooij ds. P. | 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Gods liefde geopenbaard