1e kerstdag Lukas 2 vers 1

Predikant: Vernooij ds. P. | 1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.

De Koning of de keizer