2 Timotheüs 2 vers 10 -13

Thema: Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.