2 Timotheüs 2 vers 8 en 9

Thema: Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt