2 Timotheüs 3 NGB art 3 en 4

Thema :Het geschreven Woord van God
Wij belijden dat dit Woord van God niet is gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, maar de
heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken,