Bediening Heilige Doop Loïs de Haaij

Bible Text: Jozua 4 | Predikant: Vernooij ds. P. | SCHRIFTLEZING:
Jozua 4

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
Jozua 4 : 5 – 7

ZINGEN:
Ps 105 : 1
Ps 9 : 1, 2
Ps 9 : 10
Ps 105 : 5
Ps 134 : 3
Ps 77 : 7, 9, 11
Ps 66 : 3
Ps 105 : 24