biddag 2 Koningen 6 vers 24-7 vers 2

Thema: Belegering van Samaria