Biddag Jeremia 14 vers 7 t/m 9

Bible Text: Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, HEERE, doe het omwille van Uw Naam, want talrijk zijn onze afdwalingen, tegen U hebben wij gezondigd. Vers 8 [U,] Hoop van Israël, zijn Verlosser in tijd van benauwdheid, waarom zou U zijn als een vreemdeling in het land, als een reiziger, [die slechts van de weg] afwijkt om te overnachten? Vers 9 Waarom zou U zijn als een radeloze man, als een held [die] niet verlossen kan? U bent toch in ons midden, HEERE, en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat ons niet. | Predikant: Ds P. Vernooij | Series: Biddag