Daniël 11 vers 31

Predikant: Vernooij ds. P. | Series: Daniel | 31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen.
Duistere dagen voor kerst