Daniël 8 : 10 – 13 en 25b

Bible Text: Daniël 8 | Predikant: Vernooij ds. P. | THEMA: DE RAM, DE BOK EN ….. HET LAM

SCHRIFTLEZING:
Daniël 8
Openbaring 5

UITGANGSPUNT VOOR DE PREEK:
Daniël 8 : 10 – 13 en 25 b

ZINGEN:
Ps 100 : 4 (zondagssch gr 1)
Ps 27 : 3, 4
Ps 27 : 5
Ps 2 : 1, 2, 3
Ps 56 : 4
Ps 69 : 14