Deuteronomium 4: 1-20 en Kolossenzen 1: 12-20 HC 35

Bible Text: 10Op de dag dat u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, stond, bij de Horeb, zei de HEERE tegen mij: Roep het volk voor Mij bijeen, dan zal Ik hun Mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, | Predikant: Ds P Vernooij | Series: Heidelbergse Catechismus