Deuteronomium 6:4-9 en Romeinen 10:4-13 NGB Artikel 1: Dat er een enig God is

Wij geloven allen met het hart en belijden met den mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk Wezen, Hetwelk wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en een zeer overvloedige Fontein van alle goed.

Thema: Wij geloven en belijden