doopdienst Genesis 17: 1 -14 Tekst: Genesis 17: 7

Bible Text: En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. | Predikant: Ds P Vernooij