Filippenzen 1 vers 6

Thema: Gods eeuwigdurende garantie