Filippenzen 3 vers 10 en 11

Thema : opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding