Gemeente avond rondom het Heilig Avondmaal Joh 6

Predikant: Vernooij ds. P. | 47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.

48 Ik ben het Brood des levens.