Genesis 3: 1-15 en Hebreeën 2 : 9-18 Art. 17 NGB

Thema: De menslievendheid van God
1)God ziet
2)God komt
3)God troost
preek