Handelingen 1 vers 13- 26

Bible Text: Een ander neme zijn opzienersambt. | Predikant: Ds J A Hoogesteger | Lege plekken opgevuld