Handelingen 10 vers 42 en 43

Bible Text: 2 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden. | Predikant: Dhr T R Rietveld