Handelingen 2: 12,13

Bible Text: 12En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. | Predikant: Ds P Vernooij | https://kerkdienstgemist.nl/stations/159/events/recording/159091170000159

Thema Wat is dit
Schriftlezingen-Johannes-16-5-15-en-Handelingen-2-1-13-en-37-41-Tekst-Handelingen-2-12-13