Handelingen 2 vers 42

voorbereiding Heilig Avondmaal