Handelingen 3 vers 11-26

Bible Text: De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. | Predikant: Ds G J Hiensch | Thema : Wat je zegt ben je zelf