Handelingen 6 vers 3 bevestiging ambtsdrager Dhr B Kok

Thema: De instelling van het diakenambt ;1 De noodzaak van diakenen 2 De verkiezing tot diakenen 3 De taak van diakenen